ACT-Therapie

“Uw specialist bij klachten”

ACT trainer (psychosomatisch)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot een nieuwe veelbelovende ontwikkeling in de (cognitieve) gedragstherapie.

 

De principes van ACT therapie en coaching:

Psychologische flexibiliteit en waardegerichte actie.

 

ACT is een gedragstherapie. Met ACT therapie werk je aan psychologische flexibiliteit. Psychologische flexibiliteit betekent dat je flexibel om kunt gaan met situaties, gedachten en gevoelens, ook als ze moeilijk of pijnlijk zijn – en tegelijkertijd betekenisvolle keuzes in je leven kunt maken.

 

Hoe beter jij dit herkent en je kunt openstellen voor je ervaringen, hoe groter je vermogen om te werken aan de kwaliteit van leven. Daarnaast leer je met ACT therapie of coaching om je leven in te richten vanuit een diepere verbinding met jouw waarden waardoor je meer betekenis en zingeving in je leven zult kunnen brengen.

 

Je openstellenaanwezig zijn en doen wat belangrijk is zijn de 3 kernelementen van ACT therapie en coaching. Hiermee wordt gewerkt aan de hand van 6 pijlers:

  • Contact met het hier en nu
  • Zelf-als-context
  • Defusie
  • Acceptatie
  • Waarden
  • Toegewijde ACTie

 

ACT is een praktisch toepasbare en voor iedereen toegankelijke methode. Je leert omgaan met de onvermijdelijke moeilijkheden die het leven met zich meebrengt en je leert wat je kunt doen (toegewijde actie) in lijn met jouw waarden.

 

Wat is ACT?

ACT is niet zomaar een woord om simpelweg een therapievorm mee te beschrijven. Het is een gedragstherapie waarbij je actie onderneemt. Actie ondernemen om je te gedragen als de persoon die je echt graag wilt zijn. Wat vind jij nou echt belangrijk? Waar sta jij voor in het leven? Hoe wil je jezelf en anderen behandelen?

ACT zal je kennis laten maken met datgene wat er echt toe doet. Jouw kernwaarden zullen je motivatie en inspiratie geven om de dingen die jij doet in het leven vorm te geven.
Daarnaast gaat ACT ook over bewustzijn. Bewust jouw acties kiezen en daar dan met volle aandacht bij blijven. Zodat jij je kunt openstellen voor alle ervaringen en echt aanwezig bent bij datgene wat je doet.

In het kort zorgt ACT voor meer flexibiliteit; het vergroten van jouw vermogen om bewust en door waarden geleid te handelen (Harris 2020).

 

Vroeger werd gezondheid gedefinieerd als een staat van compleet welbevinden, dus zonder ziekte of klachten. Tegenwoordig is er veel om deze definitie te doen en wordt op steeds meer plekken de volgende definitie van Machteld Huber aangehouden. Zij ziet gezondheid als “het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven”. In andere woorden; de ziekte of klacht bepaalt niet of je gezond bent. Gezondheid wordt eerder bepaalt door hoe je hiermee omgaat.

ACT sluit aan bij de moderne blik op gezondheid. Bij ACT gaan we er vanuit dat het leven niet alleen rozengeur en maneschijn is. Het leven is inherent verbonden aan pijn. Hoe mooi het leven ook is op momenten, iedereen ervaart ook de schaduwzijde. Frustratie, teleurstelling, afwijzing, verlies en mislukking zijn een greep uit dit palet. Daarnaast kunnen we ook een scala aan emoties ervaren die pijn kunnen veroorzaken. Emoties als angst, verdriet, woede en walging om er maar een paar te noemen. En ook ons verstand kan op elk moment pijn veroorzaken. Ellendige herinneringen ophalen of herbeleven, beangstigende voorspellingen over de toekomst bedenken, of vervallen in negatieve vooroordelen over jezelf anderen en of de wereld. Ons verstand kan ons op die manier, waar we ook zijn, direct pijn bezorgen.

 

Hoe gaan we om met pijn?

Laat het nou zo zijn dat de meeste van ons mensen, niet zo heel handig omgaan met pijn. Een manier die op de lange termijn zelfs destructief voor ons is. Hoe gaan de meeste mensen dan om met pijn en lijden vraag je je nu wellicht af?
Vaak zijn we erop gebrand om zoveel mogelijk positieve en zo min mogelijk negatieve emoties en ervaringen te willen. We zijn geneigd om voortdurend onze ongewenste innerlijke ervaringen (zoals gedachten, gevoelens en herinneringen) te vermijden of kwijt te raken. Dit wordt experiëntiële vermijding genoemd met een duur woord. Wanneer ons verstand koste wat kost bezig is pijn en lijden te vermijden zal het er alles aan doen om de negatieve innerlijke ervaringen niet te hoeven voelen; dit zal jouw gedrag vervolgens op een negatieve manier beïnvloeden (hoe dit precies zit is voor nu wat te ingewikkeld maar op een later moment zullen we hier dieper op ingaan).
Door ACT kun je op een betere, effectievere manier omgaan met onvermijdelijke pijn en uitdagingen in het leven. Hoe doe je dat dan precies? ACT werkt aan het vergroten van psychologische flexibiliteit.

 

Psychologische flexibiliteit

Psychologische flexibiliteit betekent dat je flexibel om kunt gaan met situaties, gedachten en gevoelens en tegelijkertijd betekenisvolle keuzes kunt maken. Hoe beter jij je volledig bewust kunt zijn en je kunt openstellen voor je ervaringen, of deze nu pijnlijk zijn of niet, hoe groter je kwaliteit van leven zal zijn. Tevens leer je om je leven in te richten vanuit een diepere verbinding met jouw waarden waardoor je leven meer betekenis en zingeving krijgt.

 

De 6 pijlers van de ACT therapie

Door middel van 6 pijlers zal ACT je helpen om dit vermogen (psychologische flexibiliteit en veerkacht) te vergroten. Hieronder worden de pijlers kort besproken.

Acceptatie is het tegenovergestelde van experiëntiële vermijding. Er heerst een groot taboe op dit woord en roept vaak direct weerstand op. Daarom is het belangrijk om goed helder te krijgen wat er wordt bedoeld. Binnen de ACT betekent acceptatie dat je leert om het gevecht met je innerlijke ervaringen los te laten en te accepteren wat je denkt, voelt en ervaart. Het gaat dus niet om het accepteren van het grotere geheel zoals situaties of gebeurtenissen maar om te accepteren in het moment.

Defusie betekent dat je leert los te komen van je gedachten, beelden en herinneringen. Je leert je gedachten te observeren in plaats van te beschouwen als de absolute waarheid zoals bij fusie het geval is. Je ziet je gedachten voor niet meer dan wat ze zijn, namelijk gedachten.

Contact met het hier en nu betekent dat je je aandacht flexibel kunt brengen naar dit moment. In andere woorden, je bent je bewust van wat er hier en nu gebeurt en kunt je aandacht vernauwen, verbreden, verschuiven en vasthouden. Lees in dit artikel meer over de rol van mindfulness in ACT.

Zelf als context is een technische term die refereert naar het deel van ons verstand dat opmerkt wat je denkt, voelt, ervaart en doet. Geen zorgen als dit begrip niet meteen een belletje doet rinkelen, er wordt nog genoeg over uitgelegd.

Waarden zijn hetgeen belangrijk is voor jou. Dit is persoonlijk en kan niet goed of fout zijn. Waarden zijn niet hetzelfde als gedrag; je kunt het zien als de verf waarmee je gedrag wordt gekleurd. Waarden verschillen van normen, deugden en moralen: die geven aan welk gedrag goed of fout zijn en worden vaak van buitenaf opgelegd.

Toegewijd handelen is het handelen in overeenstemming met je waarden. Je leven wordt hiermee WAARDEvoller en je zult er meer voldoening uit krijgen.

Maak nu een afspraak

Met dit formulier geeft u zich op voor de GRATIS intakegesprek. Eenvoudig en snel geregeld.

of

Neem direct telefonisch contact op!